AJK PENERBITAN & PUBLISITIAKTIVITI BIRO PENERBITAN DAN PUBLISITI

AJK BIRO :

JAWATAN NAMA JAWATAN DALAM MADA
Pengerusi Biro Puan Noor Azlina Binti Ismail Pegawai Teknologi Maklumat F44 – BP&TM
Ahli Jawatankuasa Puan Marziani binti Mahmud Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 – BP&TM

FUNGSI BIRO :

Mengawasi perjalanan dan pergerakan AKRAB MADA mengikut peraturan.

Berusaha Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia.

Mewujudkan Hubungan Baik Dengan Pihak Pengurusan Sumber Manusia Di Agensi Bagi Memudahkan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB.

Berusaha Menyediakan Perkhidmatan Membimbing Bagi Membantu Rakan Sekerja Meningkatkan Potensi Dan Kecemerlangan Organisasi Dengan :

  • Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling,
  • Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik,
  • Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan; dan
  • Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

TUGAS BIRO :

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB MADA 4 Kali Setahun.

Mempastikan Biro-biro Menjalankan Fungsinya.

Mempastikan Biro-biro Menyediakan Dokumentasi Untuk Naziran.

Mempastikan Program Yang Dirancangkan Berjalan Mengikut Tarikh Yang Ditetapkan.