PIAGAM PELANGGANWisma MADA, Ampang Jajar,05990 Alor Setar, Kedah Darul Aman.
No.Tel : 604-728255; No.Fax : 604-7722667
e-Mail : akrabmada01@gmail.com


VISI

Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia.

MISI

Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi;

Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;

Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan

Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB.

MATLAMAT

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan.

SLOGAN

“Berkhidmat Membimbing”

PIAGAM PELANGGAN

Kami beriltizam memberikan perkhidmatan cemerlang, berkesan dan wajar untuk menguruskan pergerakan AKRAB MADA yang berkualiti dan membangunkan Rakan Sekerja :

Memberi khidmat nasihat dan bimbingan yang sebaik mungkin kepada klian.

Memproses dan memberikan keputusan permohonan peruntukan dan tabung-tabung dan kemudahan kredit dalam masa 30 hari.

Memberi perkhidmatan yang mesra, cepat dan teratur.

Menyediakan lapuran-lapuran yang dikehedaki dalam masa yang ditetapkan.

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

Sebarang pertanyaan bertulis akan di ambil tindakan dalam masa 24 jam.